Försöker du nå en mer hälsosam kroppsvikt?

medicinsk viktminskning som fungerar

Den medicinska forskningen kring viktreglering och aptit har de senaste åren gjort stora framsteg. Det finns numera mycket effektiva läkemedel för att minska och bibehålla sin vikt. I kombination med fysisk aktivitet och träning har behandlingen mycket goda resultat. De mest effektiva preparaten är s.k. GLP-1 analoger (semaglutid, liraglutid, dulaglutid). 
Vi använder de allra senaste och effektiva läkemedlen för viktminskning för att ge en så bra viktminskning som möjligt. 

Gör så här om du vill se om medicinsk behandling kan vara aktuell för dig:

svara på hälsofrågor 

Detta ingår:

  • Svara på hälsofrågor

  • Läkarbedömning om du har möjlighet att erbjudas behandling

Kostnadsfritt

Hälsoundersökning

Vi gör en medicinsk bedömning av din hälsa inklusive blodprovstagning. 

Detta ingår:

  • Omfattande blodprovstagning och information

  • Läkarbedömning för att se att behandlingen är lämplig

Engångskostnad 995 kr

Behandling

Om det bedöms lämpligt och medicinskt säkert erbjuds du behandling med en kombination av läkemedelsbehandling, fysisk aktivitet och hälsosam kost.  

Detta ingår:

  • Recept på effektiv läkemedelsbehandling

  • Uppföljning av läkare 

  • Råd om mat

  • Råd om träning

Kostnad 795 kr / månaden under aktiv behandling. Därefter 395 kr / månaden

Detta ingår inte:

  • Kostnad för läkemedelsbehandling (ca 1000 kr/månad)frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna kring medicinsk överviktsbehandling

vad säger forskningen?

I en stor vetenskaplig studie på semaglutid  gick patienter med övervikt eller fetma ned 14,9% av sin ursprungliga kroppsvikt på 68 veckors behandling. 

Preliminära resultat från en annan studie med 17 000 deltagare som är 45 år och äldre med övervikt och hjärtkärlsjukdom tyder på att risken för hjärtinfarkt och stroke minskar med 20 % hos personer som behandlas med semaglutid. Studien följer över 17 000 personer som är 45 år och äldre  Personerna kommer från över 40 länder.


vem kan få hjälp?

Alla mellan 18 och 70 kan fylla i hälsofrågorna och se om man är aktuell för behandling.

Vissa sjukdomar gör att man inte kan få behandling (exempelvis obehandlat högt blodtryck, diabetes typ 1 och andra vanliga sjukdomar). Graviditet, amning och att planera för att bli gravid är kontraindicerade för behandling. 

Vi tar alltid omfattande blodprover på dig innan behandling för att se att behandlingen är medicinskt säker och lämplig för dig. 

Vid ett BMI över 30 (fetma) eller 27 (övervikt) med komplikationer eller riskfaktorer kan behandling bli aktuell.  Räkna ut ditt aktuella BMI här

Du måste ha tillgång till bank-id för att få hjälp, eftersom vi använder den för säker kontakt mellan dig och oss. 

Vad ingår?

Provtagning, läkarbedömning och recept på läkemedelsbehandling, kost och träningsråd samt läkaruppföljning av behandlingen. Kostnaden för läkemedlet ingår inte, och kan variera på hur stor dos man behöver. Kostnaden för läkemedlet per månad är ca 1000 kr / månaden men kan variera. 

hur lång bindningstid har man?

Man kan avbryta abonnemanget när man vill, men måste alltid betala minst en månad i förskott. Står man på läkemedelsbehandling måste man fortsätta abonnemanget tills sista läkemedelsdosen är använd. Detta är pga att läkaransvaret för behandlingen kvarstår tills behandlingen är avslutad. 

hur sker betalning?

Betalas med kreditkort eller swish en månad i förskott. Sedan löper abonnemanget på tills man avslutar. 

Vad kostar det?

Först får du svara på hälsofrågor. En läkare gör en bedömning om medicinsk behandling kan vara aktuell för dig. Denna bedömning är kostnadsfri

Nästa steg är att ta blodprover. Detta är för att göra en bedömning av din hälsa och se om behandlingen passar dig. Blodprovstagning och läkarbedömning av dessa kostar 995 kr. Då får återkoppling av blodvärdena och hälsofrågorna. 

Om läkaren bedömer att behandlingen passar dig och är medicinskt säker kommer du bli erbjuden ett abonnemang som kostar 795 kr i månaden. Där ingår kontinuerlig uppföljning av effekt och biverkningar av läkemedlet. Ingår också råd om fysiskt aktivitet och kostråd.

När du nått ditt viktmål erbjuder vi ett underhållsabonnemang. Detta kostar 395 kr i månaden. 

Kostnaden för läkemedel ingår inte i priset. Priset för läkemedelsbehandling varierar på vilket läkemedel man får. En vanlig kostnad för läkemedelsbehandlingen är ca 1000 kr / månaden men kan variera. 

vad behöver jag ha?

Bankid innebär en trygghet för dig som patient att det bara är du som har tillgång till din information. Det innebär också en trygghet för oss att vi vet att det är du som är du.